ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 69%
 • Отсъствия: 25%
 • Ръчно дописани: 4%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 24%
 • Съгласие с мнозинството: 70% (92%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 70% (93%)
 • Противоречие на партията: 1% (2%)
 • Въздържал се: 3% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ през годините.
Регистрации на ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ.
Гласове на ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ (сравнение с позицията на партията).