ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 40%
 • Отсъствия: 38%
 • Ръчно дописани: 21%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 76%
 • Съгласие с мнозинството: 9% (38%)
 • Противоречие на мнозинството: 7% (30%)
 • Съгласие с партията: 16% (68%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 7% (30%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА през годините.
Регистрации на ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА.
Гласове на ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА (сравнение с позицията на партията).