ВАЛЕРИ МАРИНОВ АНГЕЛОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 122
 • Присъствия: 87%
 • Отсъствия: 11%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 5597
 • Отсъствия: 8%
 • Съгласие с мнозинството: 82% (89%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (2%)
 • Съгласие с партията: 83% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 7% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВАЛЕРИ МАРИНОВ АНГЕЛОВ през годините.
Регистрации на ВАЛЕРИ МАРИНОВ АНГЕЛОВ.
Гласове на ВАЛЕРИ МАРИНОВ АНГЕЛОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВАЛЕРИ МАРИНОВ АНГЕЛОВ (сравнение с позицията на партията).