ВАНЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 407
 • Присъствия: 86%
 • Отсъствия: 11%
 • Ръчно дописани: 2%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 16112
 • Отсъствия: 20%
 • Съгласие с мнозинството: 76% (95%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 76% (95%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВАНЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА през годините.
Регистрации на ВАНЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА.
Гласове на ВАНЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВАНЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА (сравнение с позицията на партията).