ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 73%
 • Отсъствия: 22%
 • Ръчно дописани: 4%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 71%
 • Съгласие с мнозинството: 23% (84%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (8%)
 • Съгласие с партията: 25% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ през годините.
Регистрации на ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ.
Гласове на ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ (сравнение с позицията на партията).