ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 417
 • Присъствия: 75%
 • Отсъствия: 21%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 17015
 • Отсъствия: 87%
 • Съгласие с мнозинството: 9% (79%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (5%)
 • Съгласие с партията: 10% (80%)
 • Противоречие на партията: 0% (4%)
 • Въздържал се: 1% (14%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ през годините.
Регистрации на ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ.
Гласове на ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ (сравнение с позицията на партията).