ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: СК.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 91%
 • Отсъствия: 5%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 85%
 • Съгласие с мнозинството: 10% (72%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (10%)
 • Съгласие с партията: 11% (81%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (17%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ през годините.
Регистрации на ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ.
Гласове на ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ (сравнение с позицията на партията).