ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 3
 • Присъствия: 66%
 • Отсъствия: 33%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 162
 • Отсъствия: 53%
 • Съгласие с мнозинството: 45% (96%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 45% (96%)
 • Противоречие на партията: 1% (2%)
 • Въздържал се: 0% (1%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ през годините.
Регистрации на ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ.
Гласове на ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ (сравнение с позицията на партията).