ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 5
 • Присъствия: 80%
 • Отсъствия: 20%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 174
 • Отсъствия: 4%
 • Съгласие с мнозинството: 77% (81%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 77% (81%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 17% (18%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ през годините.
Регистрации на ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ.
Гласове на ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ (сравнение с позицията на партията).