ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 96%
 • Отсъствия: 3%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 62%
 • Съгласие с мнозинството: 15% (40%)
 • Противоречие на мнозинството: 10% (28%)
 • Съгласие с партията: 25% (67%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 11% (30%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ през годините.
Регистрации на ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ.
Гласове на ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ (сравнение с позицията на партията).