ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 282
 • Присъствия: 13%
 • Отсъствия: 79%
 • Ръчно дописани: 7%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 11212
 • Отсъствия: 58%
 • Съгласие с мнозинството: 39% (96%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 39% (96%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 0% (2%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ през годините.
Регистрации на ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ.
Гласове на ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ (сравнение с позицията на партията).