ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 124
 • Присъствия: 79%
 • Отсъствия: 18%
 • Ръчно дописани: 2%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 5671
 • Отсъствия: 17%
 • Съгласие с мнозинството: 76% (92%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 77% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 5% (6%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ през годините.
Регистрации на ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ.
Гласове на ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ (сравнение с позицията на партията).