Народни Представители

Обща Информация

Отсъствия на депутати по време на регистрация.
Гласове и отсъствия на депутати по време на гласувания.

Поименен Списък

Депутат
Партия по време на избори
Партия при най-скорошно гласуване
Брой участия в заседания
Присъствия при регистрация
Отсъствия при регистрация
Ръчно записан при регистрация
Съгласие с мнозинството
Противоречие с мнозинството
Съгласие с парламенарната група
Противоречие с парламентарната група
Гласове "въздържал се"
Отсъствия при гласуване
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ АТАКА независим 436 71 23 5 90 6.0 93 2.5 3 78
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ АТАКА независим 445 60 35 3 82 4.7 84 2.7 12 87
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ АТАКА АТАКА 441 73 22 4 84 8.3 91 1.6 7 71
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ АТАКА АТАКА 394 19 65 14 83 13.4 94 2.0 3 95
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА АТАКА АТАКА 327 22 47 29 78 11.1 86 2.3 10 90
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ АТАКА АТАКА 398 39 46 14 79 15.1 91 3.3 5 90
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ АТАКА независим 443 57 38 4 83 8.2 88 3.1 8 82
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА АТАКА независим 360 28 48 22 89 5.0 92 1.7 5 82
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ АТАКА независим 407 47 40 12 77 11.9 79 10.0 10 93
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ АТАКА независим 362 38 39 21 78 8.7 83 3.5 12 83
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ АТАКА АТАКА 444 64 31 4 84 9.2 91 2.0 6 81
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ АТАКА АТАКА 378 10 70 18 75 9.0 83 1.3 15 93
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ АТАКА независим 377 47 33 18 86 6.5 88 4.2 7 67
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ АТАКА независим 444 81 14 4 88 6.7 92 2.5 5 71
ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ АТАКА АТАКА 336 50 22 27 82 10.2 90 2.1 7 85
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ АТАКА АТАКА 434 73 19 6 86 11.3 93 3.7 2 65
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ АТАКА независим 397 44 41 14 86 6.0 90 1.6 7 73
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ АТАКА АТАКА 441 78 16 4 78 13.7 89 3.5 7 65
СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ АТАКА независим 314 20 47 32 85 6.1 89 2.4 7 77
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА АТАКА независим 385 54 28 16 91 4.8 93 3.0 3 68
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ АТАКА АТАКА 366 35 43 20 69 13.9 79 4.3 16 88
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ ГЕРБ ГЕРБ 428 50 41 7 94 2.0 95 1.1 3 52
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ ГЕРБ ГЕРБ 461 76 22 0 92 1.6 92 1.4 6 31
АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ ГЕРБ ГЕРБ 358 68 18 13 91 2.0 92 1.5 6 44
АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ ГЕРБ ГЕРБ 454 83 14 2 94 1.0 95 0.4 4 26
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ ГЕРБ ГЕРБ 460 71 28 0 93 1.4 94 0.9 4 42
АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ ГЕРБ ГЕРБ 113 64 27 7 91 1.3 92 0.3 6 21
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ ГЕРБ ГЕРБ 430 60 33 6 92 1.9 92 1.4 6 48
АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ ГЕРБ ГЕРБ 441 64 31 4 91 1.8 91 1.8 6 39
АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ ГЕРБ ГЕРБ 249 30 57 11 93 1.5 93 1.4 5 59
БОЖИДАР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ГЕРБ ГЕРБ 4 50 50 0 98 1.4 98 1.4 0 69
БОРИС КРУМОВ ГРОЗДАНОВ ГЕРБ ГЕРБ 452 81 15 2 93 2.0 93 1.3 4 21
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ ГЕРБ ГЕРБ 309 57 34 8 93 1.7 93 1.4 4 40
ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ ГЕРБ ГЕРБ 441 69 25 4 92 2.4 93 2.1 4 24
ВАЛЕРИ МАРИНОВ АНГЕЛОВ ГЕРБ ГЕРБ 121 87 11 0 89 2.2 91 1.1 7 8
ВАНЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА ГЕРБ ГЕРБ 396 86 11 2 95 0.9 95 0.5 3 20
ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ ГЕРБ ГЕРБ 3 66 33 0 96 2.6 96 2.6 1 53
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ШОПОВА ГЕРБ ГЕРБ 464 95 4 0 93 1.0 94 0.6 5 11
ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ДАВИДОВ ГЕРБ ГЕРБ 160 60 27 11 88 1.9 89 1.0 9 38
ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ СПИРИДОНОВ ГЕРБ ГЕРБ 33 81 18 0 93 0.4 93 0.2 5 9
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ ГЕРБ ГЕРБ 461 75 23 0 95 1.3 95 0.5 3 34
ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ДИМИТРОВ ГЕРБ ГЕРБ 457 60 38 1 93 1.9 94 1.4 4 44
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ ГЕРБ ГЕРБ 5 80 20 0 81 0.6 81 0.6 18 4
ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА ГЕРБ ГЕРБ 449 75 22 1 94 1.0 95 0.6 4 31
ГАЛИНА ДИМИТРОВА БАНКОВСКА ГЕРБ ГЕРБ 428 72 19 7 89 0.9 90 0.8 9 43
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА ГЕРБ ГЕРБ 455 75 23 1 90 0.5 90 0.4 8 33
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА ГЕРБ ГЕРБ 420 68 21 9 92 1.5 93 1.0 5 28
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ ГЕРБ ГЕРБ 461 82 17 0 91 0.8 92 0.7 7 32
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ ГЕРБ ГЕРБ 394 13 71 15 92 3.3 92 3.0 4 59
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИКОНОМОВ ГЕРБ ГЕРБ 232 46 35 17 91 1.1 91 1.1 7 56
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА ГЕРБ ГЕРБ 457 92 5 1 93 1.4 94 0.8 4 12
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА ГЕРБ ГЕРБ 448 67 28 3 89 0.8 89 0.7 9 31
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МИТКОВА ГЕРБ ГЕРБ 459 67 31 1 93 0.8 93 0.5 5 35
ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА ГЕРБ ГЕРБ 462 84 14 0 94 1.2 94 1.0 4 27
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ГЕРБ ГЕРБ 308 25 41 33 96 1.9 96 1.4 1 49
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ ГЕРБ ГЕРБ 223 67 29 2 95 1.6 95 1.3 2 44
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА ГЕРБ ГЕРБ 323 42 53 3 95 0.5 95 0.3 4 51
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА ГЕРБ ГЕРБ 438 42 51 5 93 2.4 93 2.0 4 36
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА ГЕРБ ГЕРБ 452 72 24 2 91 0.6 92 0.4 7 36
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА ГЕРБ ГЕРБ 179 55 43 1 88 1.0 89 0.4 10 15
ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ ГЕРБ ГЕРБ 446 79 17 3 90 1.0 90 0.7 8 37
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ ГЕРБ ГЕРБ 454 48 49 2 92 1.8 92 1.6 5 34
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ ГЕРБ ГЕРБ 447 67 28 3 93 0.9 93 0.5 5 33
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ ГЕРБ ГЕРБ 330 19 65 14 94 2.2 94 2.0 3 72
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ ГЕРБ ГЕРБ 461 73 26 0 93 1.7 93 1.3 5 41
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ ГЕРБ ГЕРБ 430 66 26 7 92 1.3 93 0.8 5 52
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ ГЕРБ ГЕРБ 440 45 49 5 94 1.7 94 1.4 3 39
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ ГЕРБ ГЕРБ 458 91 6 1 94 0.9 94 0.8 4 11
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА ГЕРБ ГЕРБ 448 80 15 3 93 0.7 93 0.3 6 22
ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ ГЕРБ ГЕРБ 389 12 71 16 92 2.0 93 1.5 5 88
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ ГЕРБ ГЕРБ 430 59 32 7 93 1.8 94 1.2 4 36
ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ ГЕРБ ГЕРБ 443 60 35 4 94 1.5 95 1.1 3 32
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ ГЕРБ ГЕРБ 447 41 54 3 92 1.4 92 1.1 6 56
ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ ГЕРБ ГЕРБ 262 13 79 7 96 1.4 96 1.1 2 58
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ ГЕРБ ГЕРБ 121 79 18 2 92 1.1 93 0.3 6 17
ЗОЯ ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА ГЕРБ ГЕРБ 448 74 22 3 94 1.5 94 1.1 4 25
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ ГЕРБ ГЕРБ 456 86 11 1 91 1.1 91 1.0 7 21
ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ ГЕРБ ГЕРБ 269 66 29 3 96 0.6 96 0.4 3 38
ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ ГЕРБ ГЕРБ 5 60 40 0 94 0.6 94 0.0 5 3
ИВАН ДЕЧКОВ КОЛЕВ ГЕРБ ГЕРБ 369 13 66 20 94 1.3 94 1.0 4 50
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ГЕРБ ГЕРБ 400 49 36 13 94 0.9 95 0.5 4 36
ИВАН ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ ГЕРБ ГЕРБ 438 67 27 5 93 1.7 94 1.1 4 37
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ ГЕРБ ГЕРБ 428 50 41 7 93 1.8 93 1.5 4 32
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ ГЕРБ ГЕРБ 436 53 40 6 91 1.3 91 1.0 7 36
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ ГЕРБ ГЕРБ 280 87 11 0 96 0.9 96 0.6 2 15
ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ ГЕРБ ГЕРБ 446 79 17 3 89 3.0 89 2.8 7 43
ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ ГЕРБ ГЕРБ 260 30 61 7 93 2.2 93 2.0 4 41
ИЛИЯ ИВАНОВ ПАШЕВ ГЕРБ ГЕРБ 455 86 11 1 94 1.5 94 0.8 4 31
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА ГЕРБ ГЕРБ 439 53 41 5 94 0.9 94 0.6 4 42
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА ГЕРБ ГЕРБ 434 55 38 6 93 0.9 93 0.8 5 41
ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА ГЕРБ ГЕРБ 442 49 45 4 91 2.1 91 1.9 6 38
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ ГЕРБ ГЕРБ 162 40 48 10 92 1.9 93 0.9 5 22
ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА ГЕРБ ГЕРБ 3 100 0 0 92 0.6 92 0.6 6 2
КАТЯ АНГЕЛОВА ЧАЛЪКОВА ГЕРБ ГЕРБ 176 74 23 2 89 1.6 90 1.0 8 27
КАТЯ КОСТОВА КОЛЕВА ГЕРБ ГЕРБ 179 74 24 1 86 2.1 87 1.1 11 21
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН ГЕРБ ГЕРБ 452 75 22 2 94 0.8 94 0.5 4 43
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ ГЕРБ ГЕРБ 462 64 35 0 94 1.5 95 0.7 4 23
КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА ГЕРБ ГЕРБ 457 82 15 1 93 1.9 94 1.3 4 22
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ ГЕРБ ГЕРБ 448 80 15 3 93 1.1 93 0.9 5 42
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ ГЕРБ ГЕРБ 435 33 60 6 93 1.3 94 1.0 4 42
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИНЧЕВ ГЕРБ ГЕРБ 347 77 21 0 94 1.4 94 1.0 4 27
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ ГЕРБ ГЕРБ 450 22 74 3 89 1.8 89 1.6 8 76
ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА ГЕРБ ГЕРБ 458 76 22 1 93 1.9 94 1.2 4 29
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА ГЕРБ ГЕРБ 154 51 48 0 91 2.3 91 1.5 6 33
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ ГЕРБ ГЕРБ 457 81 17 1 92 1.5 92 1.1 6 40
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ ГЕРБ ГЕРБ 436 75 18 6 90 2.0 91 1.3 7 51
ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА ГЕРБ ГЕРБ 458 70 28 1 94 0.6 94 0.3 5 31
МАРИАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-НИКОЛОВА ГЕРБ ГЕРБ 61 85 14 0 79 0.9 79 0.7 19 7
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА ГЕРБ ГЕРБ 44 60 37 2 89 2.3 89 1.8 8 10
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА ГЕРБ ГЕРБ 439 42 51 5 93 1.9 93 1.3 5 49
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ ГЕРБ ГЕРБ 433 72 20 6 92 1.3 92 1.3 6 36
МИРОСЛАВ ХРИСТОФОРОВ НАЙДЕНОВ ГЕРБ ГЕРБ 3 66 33 0 91 0.6 91 0.0 8 0
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ ГЕРБ ГЕРБ 458 78 20 1 91 1.2 91 0.9 7 40
МИХАИЛ НЕНОВ НИКОЛОВСКИ ГЕРБ ГЕРБ 345 67 30 2 93 1.6 94 1.1 4 39
МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА ГЕРБ ГЕРБ 376 46 41 12 94 1.4 94 0.9 4 34
НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ ГЕРБ ГЕРБ 175 75 20 3 88 2.4 89 1.4 9 27
НЕДЯЛКО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ ГЕРБ ГЕРБ 299 86 11 1 95 1.3 96 0.8 2 16
НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА ГЕРБ ГЕРБ 460 93 5 0 95 0.9 95 0.4 3 7
НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ ГЕРБ ГЕРБ 281 86 13 0 95 1.3 95 0.9 3 28
НИКОЛАЙ ГОРАНОВ КОЦЕВ ГЕРБ ГЕРБ 294 27 59 13 94 2.1 94 1.5 3 74
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ГЕРБ ГЕРБ 461 77 21 0 93 0.3 94 0.2 5 25
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ ГЕРБ ГЕРБ 437 64 29 5 94 1.3 94 0.9 4 30
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ ГЕРБ ГЕРБ 281 78 21 0 94 1.5 95 0.9 4 36
НИКОЛАЙ ХИНКОВ РАШЕВ ГЕРБ ГЕРБ 416 26 63 10 93 2.2 93 1.9 4 47
ПАВЕЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ ГЕРБ ГЕРБ 458 60 38 1 91 1.1 91 0.8 7 46
ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ ГЕРБ ГЕРБ 179 95 3 1 87 0.6 88 0.3 11 6
ПЕТЪР ИВАНОВ ДАСКАЛОВ ГЕРБ ГЕРБ 126 88 11 0 90 1.0 91 0.2 8 21
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ ГЕРБ ГЕРБ 74 83 16 0 91 1.2 92 0.4 7 18
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ ГЕРБ ГЕРБ 449 71 25 3 93 1.6 93 1.2 4 36
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ ГЕРБ ГЕРБ 318 66 27 6 94 1.9 94 1.4 3 38
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ ГЕРБ ГЕРБ 452 53 43 2 93 1.4 94 0.7 4 47
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ ГЕРБ ГЕРБ 422 37 53 9 93 1.6 94 1.0 4 58
ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ ГЕРБ ГЕРБ 124 20 48 31 91 1.4 92 0.8 7 46
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА ГЕРБ ГЕРБ 113 96 3 0 91 1.4 91 0.9 7 8
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ ГЕРБ ГЕРБ 456 74 23 1 93 0.8 94 0.7 5 24
РУМЕН КИРЕВ ДАНЕВ ГЕРБ ГЕРБ 223 65 30 4 92 1.0 92 0.4 6 22
РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ ГЕРБ ГЕРБ 380 73 23 3 89 2.6 89 2.3 7 46
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА ГЕРБ ГЕРБ 452 77 19 2 94 1.3 95 0.5 3 37
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ ГЕРБ ГЕРБ 346 7 67 25 91 1.4 91 1.1 7 58
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ ГЕРБ ГЕРБ 458 84 14 1 93 1.6 93 1.2 5 18
СВЕТОСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ ГЕРБ ГЕРБ 461 57 41 0 93 1.1 93 0.8 5 51
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ ГЕРБ ГЕРБ 455 86 11 1 90 1.8 90 1.6 8 32
СВИЛЕН НИКОЛОВ КРАЙЧЕВ ГЕРБ ГЕРБ 303 75 24 0 96 1.0 96 0.6 2 37
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА ГЕРБ ГЕРБ 458 84 14 1 94 0.9 94 0.5 4 26
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА ГЕРБ ГЕРБ 443 81 15 3 94 1.7 94 1.0 4 26
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ ГЕРБ ГЕРБ 439 48 46 5 93 1.3 94 0.8 5 24
СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА ГЕРБ ГЕРБ 461 91 7 0 95 1.1 95 0.5 3 10
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ ГЕРБ ГЕРБ 448 60 36 3 91 1.6 92 1.5 6 47
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ ГЕРБ ГЕРБ 462 93 5 0 93 1.6 94 1.1 4 16
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА ГЕРБ ГЕРБ 444 62 34 3 90 1.3 90 1.2 8 17
СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ ГЕРБ ГЕРБ 92 10 73 16 96 0.7 95 1.0 3 91
СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ ГЕРБ ГЕРБ 457 65 32 1 92 1.7 93 1.4 5 40
ТАНЯ ДИМИТРОВА ВЪЖАРОВА ГЕРБ ГЕРБ 350 55 44 0 93 1.1 94 0.5 5 10
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА ГЕРБ ГЕРБ 346 7 67 25 93 2.9 93 2.6 3 69
ТОДОР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ ГЕРБ ГЕРБ 448 70 26 3 94 0.8 94 0.6 5 29
ТОДОР ЖАКОВ ЙОСИФОВ ГЕРБ ГЕРБ 1 0 100 0 0 0.0 0 0.0 0 0
ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕРБ ГЕРБ 55 98 1 0 91 0.7 91 0.2 7 4
ФАНИ ИВАНОВА ХРИСТОВА ГЕРБ ГЕРБ 404 29 57 12 92 1.6 92 1.5 5 54
ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА ГЕРБ ГЕРБ 440 59 35 5 94 1.2 94 0.9 4 37
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ ГЕРБ ГЕРБ 152 81 17 1 92 1.3 93 0.4 5 17
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ ГЕРБ ГЕРБ 455 75 22 1 94 0.7 94 0.4 4 46
ХРИСТОФОР НЕДЕЛЧЕВ АЧКОВ ГЕРБ ГЕРБ 105 88 11 0 86 1.2 87 0.9 11 11
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА ГЕРБ ГЕРБ 434 60 33 5 94 2.2 95 1.5 3 39
ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ ГЕРБ ГЕРБ 3 33 66 0 95 1.4 96 0.7 2 12
ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ ГЕРБ ГЕРБ 448 83 13 3 90 1.7 90 1.5 7 28
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ ГЕРБ ГЕРБ 460 76 22 0 94 2.1 96 0.8 2 43
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА ГЕРБ ГЕРБ 440 71 23 5 94 2.2 94 1.4 3 49
ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА ГЕРБ ГЕРБ 395 60 37 1 92 1.3 93 1.1 5 31
ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ ГЕРБ ГЕРБ 437 39 55 5 92 2.0 93 1.6 5 41
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ ДПС ДПС 446 79 16 3 46 29.5 75 0.8 23 84
АРИФ САМИ АГУШ ДПС ДПС 411 54 34 11 62 17.7 78 1.0 20 82
АХМЕД ДЕМИР ДОГАН ДПС ДПС 463 0 99 0 73 26.7 100 0.0 0 99
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ ДПС ДПС 450 87 10 2 55 18.9 73 0.2 25 67
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ ДПС ДПС 25 96 4 0 80 15.6 95 1.0 3 52
ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ ДПС ДПС 276 72 25 1 68 18.7 85 1.7 12 81
ГЮНАЙ ХАСАН СЕФЕР ДПС ДПС 390 11 72 15 65 23.5 87 2.2 10 96
ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ ДПС ДПС 450 62 34 2 50 22.5 72 0.5 26 82
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ДПС ДПС 429 10 82 7 61 12.4 71 2.6 25 98
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ ДПС ДПС 399 35 50 13 60 22.7 82 0.5 16 92
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА ДПС ДПС 352 20 55 23 54 22.9 76 0.6 22 90
ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ ДПС ДПС 454 73 24 1 57 19.8 77 0.4 22 67
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА ДПС ДПС 264 4 52 42 51 22.5 72 1.3 25 94
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ ДПС ДПС 462 49 50 0 71 16.3 86 0.9 12 94
ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ ДПС ДПС 273 12 46 41 48 22.9 70 1.0 28 90
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА ДПС ДПС 451 79 18 2 50 17.0 66 1.4 32 68
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ ДПС ДПС 332 26 45 28 64 26.1 88 2.0 9 91
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ ДПС ДПС 317 16 51 31 64 16.5 78 3.0 18 95
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ ДПС независим 433 55 38 6 72 15.2 73 14.8 12 93
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ ДПС независим 439 58 36 5 63 15.6 74 4.9 20 79
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН ДПС ДПС 363 49 28 21 62 29.2 89 1.7 8 93
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ ДПС ДПС 375 11 69 19 65 16.9 81 1.1 17 90
МИТХАТ САБРИ МЕТИН ДПС ДПС 232 9 40 49 51 32.2 82 1.1 16 91
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ ДПС ДПС 324 25 44 30 54 30.6 83 0.7 15 88
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ ДПС ДПС 327 24 46 29 50 27.9 77 1.5 21 87
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР ДПС ДПС 419 65 25 9 51 22.3 72 0.7 26 83
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА ДПС ДПС 330 27 43 28 53 21.4 74 0.7 24 86
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ ДПС ДПС 346 43 31 25 42 30.5 68 4.0 27 91
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН ДПС ДПС 333 36 35 28 53 24.8 76 1.8 21 92
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА ДПС ДПС 34 9 69 20 61 12.1 72 1.1 26 77
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ ДПС ДПС 402 60 26 13 52 22.6 73 0.8 25 75
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ ДПС ДПС 426 38 53 7 60 19.1 79 0.4 20 89
ХАМИД БАРИ ХАМИД ДПС ДПС 177 81 16 2 45 32.2 75 2.5 22 84
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ ДПС ДПС 431 84 9 6 54 29.6 83 1.1 15 80
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН ДПС ДПС 415 73 15 10 60 25.7 82 3.4 14 88
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ ДПС ДПС 379 37 44 18 55 28.0 81 1.4 16 86
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК ДПС ДПС 396 43 41 14 52 31.4 81 1.9 16 84
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ ДПС ДПС 197 17 25 57 60 26.1 85 1.8 13 92
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ ДПС ДПС 415 67 21 10 55 26.7 81 0.9 17 82
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ ДПС ДПС 420 80 9 9 57 23.4 80 0.5 18 78
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ КБ КБ 455 96 1 1 43 23.4 66 0.8 32 48
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ КБ КБ 410 65 23 11 38 37.5 75 0.5 24 76
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ КБ КБ 215 7 39 53 57 22.4 75 4.6 19 90
АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА КБ КБ 373 84 14 1 48 21.6 68 1.5 30 53
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ КБ КБ 336 21 51 27 34 27.7 60 1.2 38 77
АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ КБ КБ 337 42 30 27 38 30.7 67 1.4 30 87
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ КБ КБ 432 81 11 6 38 33.4 70 1.1 28 81
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ КБ КБ 394 33 51 14 39 21.5 60 0.7 38 83
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА КБ КБ 364 40 38 21 38 30.7 68 0.5 30 76
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА КБ КБ 66 40 37 22 25 51.7 75 2.4 22 69
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ КБ КБ 439 73 20 5 42 26.8 67 1.6 31 75
ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ КБ КБ 432 58 34 6 50 24.3 72 1.8 25 84
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ КБ КБ 412 37 51 11 40 28.2 67 1.2 30 74
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ КБ КБ 347 26 48 25 28 24.6 52 0.7 46 87
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ КБ КБ 374 66 21 11 37 35.5 70 1.8 27 86
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ КБ КБ 446 86 9 3 44 18.4 61 1.2 37 70
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ КБ КБ 426 70 21 7 31 36.9 64 4.1 31 67
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ КБ КБ 93 72 21 7 32 25.2 55 1.3 42 68
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ КБ КБ 414 60 28 10 48 32.7 78 1.9 19 82
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ КБ КБ 38 57 42 0 63 27.3 87 2.7 9 82
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ КБ КБ 421 63 27 9 44 33.6 77 0.9 21 87
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА КБ КБ 397 66 18 14 43 30.3 73 0.7 25 77
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ КБ КБ 460 96 3 0 40 28.7 67 1.4 30 62
ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ КБ КБ 290 8 53 37 34 36.5 68 2.5 29 85
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ КБ КБ 253 14 40 45 40 34.1 71 3.2 25 93
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА КБ КБ 401 68 18 13 40 35.3 74 1.6 24 78
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ КБ КБ 280 29 30 39 31 31.2 60 2.4 36 74
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА КБ КБ 342 35 38 26 35 45.8 79 1.2 18 82
МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА КБ КБ 355 68 29 1 45 25.3 67 2.7 29 78
МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА КБ КБ 393 40 44 15 41 28.7 69 0.5 30 71
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ КБ КБ 367 39 39 20 30 41.0 70 1.1 28 83
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ КБ КБ 424 72 18 8 36 29.2 64 0.9 34 65
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ КБ КБ 388 68 15 16 49 34.9 81 3.7 15 86
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ КБ КБ 337 31 41 27 43 31.9 73 2.5 24 85
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ КБ КБ 401 36 49 13 35 29.6 64 1.0 34 72
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ КБ КБ 412 68 20 11 39 27.8 66 0.9 32 87
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ КБ КБ 248 20 33 46 34 35.5 68 1.1 29 74
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ КБ КБ 347 52 22 25 46 31.0 76 1.1 22 91
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ КБ КБ 338 15 57 26 38 31.8 69 0.5 30 89
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ КБ КБ 317 10 57 31 37 41.0 76 2.1 21 95
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ КБ КБ 440 87 7 4 43 24.0 67 0.5 32 64
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ КБ КБ 371 56 23 19 59 25.8 82 2.3 14 85
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ КБ КБ 455 73 24 1 49 31.7 80 1.4 18 72
АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ РЗС независим 63 33 57 8 81 7.9 87 1.5 10 81
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА РЗС независим 424 52 39 8 72 17.3 89 1.2 9 83
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ РЗС независим 274 34 35 29 27 50.4 60 16.7 22 87
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ РЗС независим 363 50 28 21 71 11.8 82 1.6 16 80
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ РЗС независим 376 54 26 18 69 12.1 79 1.6 18 85
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ РЗС независим 441 78 16 4 83 6.9 86 3.6 9 68
ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ РЗС независим 246 11 53 35 63 21.9 80 4.7 14 90
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА РЗС независим 423 57 33 8 68 18.3 86 0.7 12 84
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ РЗС независим 367 28 50 20 87 5.4 90 3.2 6 86
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ РЗС независим 425 77 14 8 77 10.5 86 1.7 12 77
ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ РЗС независим 77 47 46 6 73 10.0 83 0.3 16 66
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ РЗС независим 342 16 57 26 67 21.1 87 0.7 11 93
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ СК СК 373 24 56 19 76 14.1 88 1.4 9 87
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ СК СК 438 76 17 5 76 16.6 90 1.9 7 90
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ СК независим 401 75 21 3 79 5.9 80 4.7 14 87
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ СК СК 447 91 5 3 72 10.4 81 1.4 17 85
ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ СК СК 417 62 27 9 72 16.8 88 1.0 10 90
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА СК СК 454 88 9 1 78 10.5 87 1.2 11 68
ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ СК СК 426 75 16 7 64 12.8 75 1.3 22 83
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ СК СК 412 57 31 11 78 12.8 90 1.1 8 79
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ СК СК 454 84 14 1 78 13.6 90 1.5 8 79
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ СК СК 400 66 19 13 81 10.4 91 0.4 7 75
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ СК СК 360 9 67 22 81 9.9 89 1.0 9 83
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ СК СК 456 91 6 1 81 9.2 89 0.8 9 69
МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА СК СК 68 84 14 1 95 3.3 97 0.6 1 26
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ СК СК 455 88 9 1 75 12.0 86 0.9 12 79
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ СК СК 417 80 14 4 68 21.6 87 1.8 10 89
ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ СК СК 446 72 23 3 75 12.7 87 0.9 11 73